חינוך לא פורמלי

מערכת חינוך לא פורמלי נותנת מענה מלא לניהול מגוון רחב של סוגי חוגים ופעילויות המתקיימים במרכזי התרבות ובמתנ”סים ומנוהלים ברשות תחת המטריה של החינוך הלא פורמאלי.
המערכת נותנת פתרון תפעולי לניהול שוטף של חוגים, פגישות, קייטנות, קורסים, ספריות וכד’, חיוב וזיכוי המשתתפים מחד גיסא, לצד פתרון ניהולי ורוחבי למקבלי ההחלטות ברשות מאידך גיסא.
המערכת הינה חלק אינטגרלי ממערכת ההכנסות ונשענת באופן מלא על נתוני כסף, אוכלוסין, משלמים וכד’ כך שמתאפשרת תמונה מלאה.

המערכת מנהלת את הרישום והתשלום לפעילויות ממגוון רחב של מאפיינים: חוגים רגילים ארוכי טווח, פעילויות חד פעמיות, מנויים, פגישות, קורסים ושכירויות.
המערכת כוללת ניהול חיובים נלווים להשתתפות בחוג כדוגמת ביטוח רפואי לחוגי ספורט, הסעות וכד’.
המערכת מפיקה חיובים ותומכת בכל אפשרויות ואמצעי התשלום: חיוב וזיכוי מידי (צ’קים, מזומן, אשראי), חיוב וזיכוי תקופתיים בהוראות קבע, תשלום באינטרנט ובמענה קולי.
המערכת מנהלת הנחות מסוגים שונים: הנחות רווחה והנחות כמות שונות כגון: אחוז הנחה מדורג בהתאם למס’ חוגי המשתתף או המשלם וכד’.
חישוב סכום הנחת הכמות מתבצע אוטומטית על בסיס ספירת החוגים הרשומים במערכת למשלם.
המערכת יודעת לנתב ניהול תקציבי גמיש ומתקדם ברמת חוג, מרכז/ מתנ”ס, תת מגמה, מגמה או שילוב ביניהם והעברת נתונים מרוכזים למערכת הנה”ח.

המערכת מנהלת את הרישום והתשלום לקייטנות הגנים ובתי הספר של החגים והחופש הגדול.
הרישום לקייטנות ובתי הספר של החגים נעשה בהתאם למאפייני הרישום של התלמידים בחינוך הפורמאלי.
המערכת כוללת ניהול חיובים נלווים להשתתפות בקייטנות ובתי הספר של החגים כדוגמת ביטוח רפואי, הסעות וכד’.
המערכת מפיקה חיובים ותומכת בכל אפשרויות ואמצעי התשלום: חיוב וזיכוי מידי (צ’קים, מזומן, אשראי), חיוב וזיכוי תקופתיים בהוראות קבע, תשלום באינטרנט ובמענה קולי.
המערכת מנהלת הנחות מסוגים שונים: הנחות רווחה והנחות כמות שונות כגון: אחוז הנחה מדורג וכד’.
המערכת יודעת לנתב ניהול תקציבי גמיש ומתקדם ברמת קייטנה והעברת נתונים מרוכזים למערכת הנה”ח.

אנחנו יושבים פה

משה דיין 4, פתח תקוה 4951804

אנחנו זמינים פה

תרצו לשמוע עוד על מוצרי החינוך?

אז בואו נדבר