אגרות והיטלים

מערכות ההנדסה ברשות הן מקור לשורה של חיובים – ביניהם אגרות ביוב, היטל השבחה ועוד.
בעזרת ONE City ניתן להפיק – על סמך כללי הרשות המקומית והנתונים במערכת ההנדסה המקומית – חיובי אגרות ביוב תקופתיים לכל הדירות והעסקים ביער.
בין השירותים המוצעים:

  • התאמת משלם המים בישוב לספרי הארנונה במערכת המחשוב במועצה
  • עדכון מסד נתוני צרכני המים בתחום שיפוט המועצה מידי חודשיים, וניהול רשימות קריאות המים המתקבלים ע”י ספקי המים
  • קליטת קריאות המים במערכת הממוחשבת
  • ביצוע לוגית של צריכות המים המתקבלות מספקי המים ביישוב
  • יצירת קובץ לחיוב באמצעות מנגנון חישוב אגרות ביוב בהתאם לנדרש מרשות המים (בחורף ובקיץ)
  • ביישובים הכפופים למועצה אזורית – העברת נתוני המים וחיוב אגרות הביוב למערכת הגביה של המועצה האזורית
  • הפקת דו”חות חיוב מגוונים, ייעוץ וליווי לאורך התהליך
  • בקרה שוטפת על ההפרשים בין הצריכה בפועל לבין חיובי אגרות הביוב
  • חיוב והפקת חשבונות, וכן טיפול בשליחתם לבית הדפוס בדרכים אחרות (מסרון / מייל), בהתאם לדרישות המועצה

אנחנו יושבים פה

משה דיין 4, פתח תקוה 4951804

אנחנו זמינים פה

תרצו לשמוע עוד על מוצרי מערכות גביה?

אז בואו נדבר