אכיפת גביה

חוסנה הפיננסי של הרשות המקומית הוא פועל יוצא של יכולותיה לגבות את המסים, האגרות והתשלומים המגיעים לה. ONE City מפעילה בהצלחה מערכות עצמאיות לאכיפת הגבייה ב- 100 רשויות מקומיות בישראל. ייחודה של מערכת אכיפת הגבייה הוא בכך שהיא כוללת את כלל הממשקים החיצוניים – בנקאיים ומשפטיים – המלווים את תהליכי אכיפת הגבייה, כלומר: הפקת התראות. עיקול מטלטלין, טיפול משפטי, עיקולים במדיה, עיכוב הליכים וכמובן הפקת דו”חות מתוזמנים ומובנים.

אכיפת הגבייה – בכל תחומי הגבייה ברשות

פעילות הרשות המקומית מקיפה את כלל ההיבטים של חיי היומיום, ובהתאם, פעילות הגבייה נוגעת לפעילויות שגרתיות כמו גביית ארנונה למגורים ולעסקים וחיובי מים; תשלומים של מסים ואגרות עירוניים, כמו מס שילוט, תשלומי חנייה שוטפים וכמובן תשלום קנסות שמטיל הפיקוח העירוני על עבירות וחריגות בכלל התחומים.
מערכת אכיפת הגבייה של ONE City פועלת בצורה מקוונת (online) עם מערכות החיוב והגבייה של העירייה, היא מבקרת ומפקחת על כלל פעולות האכיפה ומתממשקת עם המערכות והעובדים של חברת הגבייה (או חברות הגבייה) ,מאפשרת סגירתם של תיקי אכיפה ומעדכנת את כל בעלי העניין בתיק הגבייה באופן ישיר.
היכולות הגבוהות של מערכת אכיפת הגבייה של ONE City מבטיחה שפעילות האכיפה נעשית ברמת דיוק גבוהה – ומעלה באופן משמעותי את היקפי הגבייה, לצד הפחתה משמעותית בזמני הטיפול ובהיקף ההוצאה לגבייה.

מערכת אכיפת הגבייה של ONE City מפיקה התראות בהדפסה מקומית ובעיצוב מותאם, מאפשרת משלוח דואר בהתאם להגדרות (רשום / לא רשום), שליחת SMS עם אפשרות לתשלום מיידי, תומכת בניהול הרשאות מדורג (לגובים, מנהלים וכו’), מנהלת רישום של חיובים וחיובים בהוצאות, והיא גם מפעילה כלים חכמים כדי שהליכי הגבייה יהיו מסונכרנים עם מצבו של החייב בכלל המערכות – מערכות הגבייה, המחלקה המשפטית ויומן העבודה של המחלקות השונות.

מערכת אכיפת הגבייה של ONE City מפיקה עיקולים במדיה ל-16 גורמים – 11 בנקים ו- 5 חברות אשראי, ובכך מתרגמת למעשים את יכולות הגבייה של הרשות – באופן מקוון ומיידי.
בנוסף לתיעוד הפעילות והתמיכה בניהול הרשאות מדורג, המערכת מאפשרת להסיר עיקול באופן אוטומטי, לאחזר תשובות שמתקבלות מהבנק, לממש עיקולים במדיה ולהפיק הודעה לסרבן גבייה, לשקף העברות במסב בעקבות מימושים ולזכות את התושב בסכום שמומש באופן אוטומט.

עיכוב הליכים הוא כלי שנועד לעצור לפרק זמן את פעילות האכיפה מול החייב. מערכת אכיפת הגבייה של ONE City תומכת בעיכוב הליכים, ומאפשרת לעכב הליך תוך רישום ומעקב אחר סיבת העיכוב, משך העיכוב (תאריך יעד), וכן בעלי התפקידים המעורבים.

מערכת אכיפת הגבייה של ONE City מפיקה דו”חות מגוונים, לכל השימושים הרלוונטיים ברשות. הדו”חות הנפוצים ביותר קיימים במערכת באופן מובנה, וניתן ליצור ולהפיק דו”חות בכל חתך רצוי. המערכת מאפשרת יצירה של דו”חות מוגדרים, הפקתם באופן מתוזמן (או יזום) ומשלוח שלהם לבעלי התפקידים הרלוונטיים במועדים קבועים וכן הפקת דו”ח באמצעות מערכת POWER BI שמציג את ההכנסות בפועל בעקבות פעולות האכיפה.

אנחנו יושבים פה

משה דיין 4, פתח תקוה 4951804

אנחנו זמינים פה

תרצו לשמוע עוד על מוצרי מערכות גביה?

אז בואו נדבר