מערכות גביה משלימות

מידע כללי

הפעלה יעילה של מערך הגבייה העירוני היא אבן הפינה של יצירת בסיס הכנסות יציב לרשות, ומהווה חלק מרכזי במיצובה של הרשות כגוף יעיל והגון ובעל יכולת לדרוש את המגיע לו במהירות, בדייקנות וכחלק מניהול מתקדם וחדשני של הרשות כולה.
המערכות יוצרות-החיוב (Billing) של ONE City מתכללות את ניהול מערך הגבייה העירוני באופן שתומך בכל שאר מערכות הניהול בארגון. כלל המוצרים מנוהלים בטפסים מכוונים לאזרח באינטרנט המשלבים תהליכים עסקיים חוצי ארגון.
מערכות הגבייה עוסקות בכלל תחומי החיים של התושבים והעסקים הפועלים ברשות, כוללת מוצרים רבים ומגוונים – ואלה המרכזיים שבהם:

מערכת לניהול מערך העסקים טעוני רישוי ברשות העירונית . המערכת מקיפה את כלל תהליכי העבודה במחלקת רישוי העסקים ומותאמת לחוק רישוי עסקים – מקליטת פרטי הרישיון ועד לקבלת רישיון עסק, כולל מעקב ובקרה על רישיונות עסק, הפקת דו”חות למעקב ולשיפור הניהול.

מערכת המטפלת בדו”חות החנייה ברשות ותומכת במהלך העבודה היומיומי של מחלקת החנייה – הפועלת על פי חוקי העזר העירוניים וכמובן כפופה לחוקים הארציים. המערכת מלווה את הטיפול, החל ממתן הדו”ח ועד ביטולו, הסבתו, הפחתתו ועוד. בנוסף לכך, המערכת מתממשקת עם שאר מערכות ONE City – גבייה, קופה, ניהול האוכלוסין וכן עם מערכות מידע חיצוניות – משרד התחבורה, רשות האוכלוסין וההגיעה ועוד.

מערכת למתן דו”חות וקנסות לתושבים בתחומי הרשות, בתחומים של איכות הסביבה, וטרינריה, רישוי עסקים, פיקוח על התכנון הבנייה ועוד. מערכת הפיקוח העירוני מרכזת את ההיבטים הכספיים של מערך הפיקוח – ניהול הקנסות והיתרות, דיווחים ועוד.

אפליקציה לניהול הפיקוח בשטח באמצעות טלפון חכם (סמארטפון) או טאבלט. באמצעות האפליקציה ניתן לצלם, לתעד ולשמור את המידע העדכני המלא (למשל, תצלום של מכונית במקום חנייה אסור).

מערכת המטפלת בהיבטים המשפטיים והכספיים של החלטות בית משפט , באמצעות הפקת שוברים לתשלום, מעקב גבייה ומעקב הכנסות.

מערכת שמלווה את ההיבטים המשפטיים של הרשות – התנהלות בתביעות (לתשלום קנסות, למשל) ובנושאים אזרחיים באמצעות הלשכה המשפטית. המוצר מאפשר התנהלות מול בית המשפט לעניינים מקומיים במקרים בהם המחלוקת מגיעה אל אולם בית המשפט.

מערכת המאפשרת לחייב את האזרח על השטח שבו מתנהל ההיתר בנושא שולחנות וכסאות לבתי קפה והצבת מתקנים.

אנחנו יושבים פה

משה דיין 4, פתח תקוה 4951804

אנחנו זמינים פה

תרצו לשמוע עוד על מוצרי מנגנוני הכנסה?

אז בואו נדבר